Bass Lake Lodge

Staanplekke

Bass Lake Lodge het 34 gelyk karavaan-staanplekke om van te kies. Ons raai jou aan om vroegtydig te bespreek, aangesien dit vinnig gevul word. Alle staanplekke het kragpunte en is naby aan waterpunte. Die grootte van elke staanplek is 12 by 12 meter en ruim genoeg sodat almal in vrede kan kamp. Verskuifbare braaiers is by al ons staanplekke beskikbaar asook boma-konkas vir die koue winter aande.

Bass Lake se grasbedekte staanplekke het terselfdetyd ‘n jolige en rustige atmosfeer. Ons standaard reëls en regulasies is daarop gemik om jou kampervaring ten alle tye so aangenaam as moontlik te hou. Wees gerus dat jy ‘n rustige en vreedsame omgewing kan geniet sonder steurings soos harde musiek of onnodige inmenging in die natuurlike habitat.